Chakravorty, I., Daga, S., Sharma, S., Chakravorty, S., Fischer, M., & Mehta, R. (2021). Bridging the Gap 2021- Report: Full Report. Sushruta Journal of Health Policy & Opinion, 14, 1–107. https://doi.org/10.38192/btg21.2